Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції

Название (рус.) Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРРЕСУРСИ"

Н А К А З

N 81 від 04.10.95

Зареєстровано в Міністерстві

                             юстиції України

                                     30 жовтня 1995 р.

                      за N 392/928

Про затвердження "Положення з радіаційного

контролю картонно-паперової продукції"

    Для забезпечення проведення радіаційного контролю сировини та готової картонно-паперової продукції, Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити     "Положення    з    радіаційного    контролю картонно-паперової продукції" (додається).

    2. Подати документ на державну реєстрацію до Мінюсту України.

Голова правління                                   Л.І.Россильний

                                             Затверджено

                                    наказом Державної акціонерної

                                    компанії "Укрресурси"

                                    від  04.10.95 р. N 81

Положення з радіаційного контролю

картонно-паперової продукції

                      1. Загальна частина

    Положення використовується     підприємствами    всіх    форм

власності,   які   виготовляють    картонно-паперову    продукцію,

санітарно-епідеміологічними   станціями, що  здійснюють   поточний

санітарний нагляд за  виробництвом  картонно-паперової  продукції,

науковими  установами,  які проводять дослідження та оцінку якості

картонно-паперової продукції.

    Основним джерелом  опромінення населення є природне іонізуюче

випромінювання   навколишнього   середовища.   Після   аварії   на

Чорнобильській  АЕС  виникла  можливість  додаткового  іонізуючого

опромінення штучними радіонуклідами,  у тому числі  і  за  рахунок

використання    у    побуті    готової    продукції    підприємств

целюлозно-паперової промисловості.  Дослідження показали,  що як у

вихідних сировинних компонентах (макулатура,  целюлоза,  деревина,

глинозем,  клей),  так і у готовій продукції (картон макулатурний,

папір обгортковий, прокладки для яєць, волокнисті плити) містяться

не тільки природні радіонукліди (калій-40,  торій-232, радій-226),

але й штучний радіоізотоп цезій-137.

    Концентрації цезію-137 у готовій продукції переважно невисокі

(0.8-3.8  Бк/кг),  проте  існує можливість збільшення вмісту цього

радіонукліду в разі надходження сировинних компонентів з  районів,

що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Тому виникає необхідність

радіаційного контролю  готової  картонно-паперової  продукції,  що

дозволить   уникнути   додаткового   зовнішнього  гама-опромінення

населення.

                2. Порядок радіаційного контролю

                 сировини та готової продукції.

    2.1. Організація радіаційного контролю.

    2.1.1. Підприємство,    що    виготовляє    картонно-паперову

продукцію,  забезпечує  проведення   систематичного   радіаційного

контролю сировини та готової продукції.

    2.1.2. Сировина,  що надходить із зон радіаційно  забруднених

територій (2,  3 і 4 зони,  які віднесені до таких згідно із  ст.2

Закона "Про статус і соціальний захист громадян,  які  постраждали

внаслідок  Чорнобильської  катастрофи",  повинна  мати

радіаційний паспорт якості.

    2.1.3. Радіаційний  контроль здійснюється силами підприємства

шляхом створення радіаційного поста.

    При неможливості  створення радіаційного поста,  підприємство

повинно організувати проведення радіаційного контролю сировини  та

готової продукції силами регіональної відомчої лабораторії, що має

право на проведення такого контролю.

    2.1.4. Незалежно   від   результатів,  одержаних  радіаційним

постом,  з метою перевірки (зіставлення результатів),  один раз на

шість  місяців  підприємство  відправляє  до відомчої регіональної

лабораторії      або       до       лабораторії       регіональної

санітарно-емідеміологічної  станції  три  проби  однотипного  виду

готової продукції.

    2.1.5. Державний   санітарний   контроль  радіаційної  якості

готової    продукції    здійснюється    вибірково    радіологічною

лабораторією територіальної санітарно-епідеміологічної станції.

    2.2. Проведення радіаційного контролю сировини.

    2.2.1. При   проведенні   радіаційного   контролю    сировини

перевіряється  наявність  радіаційного паспорта на сировину,  якщо

вона  надійшла  із   зон   радіаційного   забруднення,   а   потім

вимірюються:

    - потужність експозиційної дози (далі - ПЕД) від сировини  на

майданчику  для  тимчасового  зберігання  після надходження кожної

нової партії;

    - сумарна  питома активність гама-випромінюючих радіонуклідів

(цезій-137,  калій-40,  радій-226, торій-232) вимірюється у кожній

партії сировини;

    - поверхнева   бета-забрудненість    сировини    (макулатура,

целюлоза,  деревина)  вимірюється тільки при надходженні її із зон

радіаційного  забруднення  аварійними  викидами   ЧАЕС   або   при

перевищенні припустимого рівня ПЕД від такої сировини (див.п.3.3).

    2.2.2. Результати вимірювань фіксуються  у  робочому  журналі

(див.п.п.2.4,  2.6.2,  2.7.2).  Одержані результати порівнюються з

припустимими   рівнями   радіоактивного   забруднення   макулатури

(див.п.3 та п.4).

    2.3. Проведення радіаційного контролю готової продукції.

    2.3.1. Під  час  проведення  радіаційного  контролю   готової

продукції вимірюються:

    - потужність    експозиційної    дози    (ПЕД)    зовнішнього

гама-випромінювання  від кожної партії готової продукції в міру її

надходження до місць зберігання;

    - сумарна питома активність гама-випромінювання радіонуклідів

у кожній партії готової продукції (цезій-137, калій-40, радій-226,

торій-232) у тому  числі  у  кожному  випадку  під час перевищення

припустимого рівня ПЕД (припустимі рівні див.п.3.2);

    - поверхнева  бета-забрудненість  готової  продукції  лише  у

випадку перевищення припустимого рівня ПЕД  або  сумарної  питомої

активності продукції (припустимі рівні див.п.3.3).

    2.3.2. Результати  вимірювань  фіксуються  у робочому журналі

(див.п.п.  2.4.2.4, 2.6.2, 2.7.2). Одержані результати зіставляють

з   припустимими   рівнями   радіоактивного   забруднення  готової

продукції (див.п.3 та п.4).

    2.3.3. На кожну партію готової продукції разом з паспортом на

продукцію   підприємство   видає   радіаційний   паспорт  контролю

    У випадку визначення активності у  Бк/кг  формула  розрахунку

така:

             СRa       СTh         CK         CCs

   Ксум = ———————— + ———————— + ———————— + ————————         (3.3)

             370       259        4810       1036

    У наведених  формулах   у   чисельнику   позначені   фактичні

концентрації відповідних радіонуклідів у досліджуваному матеріалі,

а у знаменнику - регламентовані їх  концентрації,  що  виражені  у

Кі/кг (формула 3.2) та у Бк/кг (формула 3.3).

    3.3.3. Припустима   сумарна   питома   активність   природних

(радій-226,    торій-232,    калій-40)   і   штучних   (цезій-137)

радіонуклідів    сировини   (макулатури) не  повинна  перевищувати

555 Бк/кг, а готової продукції повинна бути не вище 370 Бк/кг.  За

такої сумарної питомої активності коефіцієнт сумації для  сировини

не  буде  перевищувати 1.5,  а для готової продукції не перевищить

1.0.

          4. Оцінка результатів радіаційного контролю.

    4.1. Під   час   радіаційної   оцінки   сировини  та  готової

картонно-паперової  продукції  враховуються  результати  комплексу

проведених      радіаційних     досліджень:     вимірювань     ПЕД

гама-випромінювання,  гама-спектрометричних і  бета-радіометричних

досліджень.

    4.2. Позитивна радіаційна оцінка сировини і готової продукції

дається  у випадку відповідності результатів проведених досліджень

припустимим  рівням  радіоактивного   забруднення,   наведеним   у

зведеній  таблиці.  Пріоритетним  показником при проведенні оцінки

радіаційної якості сировини  та  готової  продукції  слід  вважати

сумарну питому активність.

    Зведена таблиця припустимих рівнів радіоактивного стану

                 сировини та готової продукції

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|Вид      |               Припустимі рівні                       |

|досліджу-|——————————————————————————————————————————————————————|

|ваного   |ПЕД, мкР/год |Сумарна      |Коефіцієнт  |Поверхнева   |

|матеріалу|(перевищення |питома       |сумації     |бета-забруд- |

|         |фону не біль-|активність,  |            |неність,     |

|         |ше, ніж на)  |Бк/кг        |            |бета-часток/ |

|         |             |             |            |cм2 за хвил. |

|—————————+——————————————————————————————————————————————————————|

|Сировина |    15        Не більше 555  Не вище 1.5  Не більше 30|

|         |                                                      |

|Готова   |    10        Не більше 370  Не вище 1.0  Не більше 10|

|продукція|                                                      |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

    4.3. При   перевищенні   припустимих   рівнів  радіоактивного

забруднення  сировини  та  готової  продукції   питання   про   їх

використання    вирішується    у   кожному   конкретному   випадку

регіональною  санітарно-епідеміологічною   станцією   Міністерства

охорони здоров'я України.

    Зразок                                        Додаток

                                      до Положення з радіаційного

                                      контролю картонно-паперової

                                      продукції

_______________________________

(Назва підприємства, яке видало

 радіаційний паспорт)

                  Радіаційний паспорт N _____

           від  "____"________________ 199___ р.

           контролю картонно-паперової продукції

    Виданий на підставі досліджень ______________________________

__________________________________________________________________

   (назва організації, лабораторії, що проводила вимірювання)

від "____"______________________ 199___ р. N _____________________

на _____________________________________________,  партія N ______

        (назва продукції)

маса ___________________, виготовлену ____________________________

                                          (назва підприємства)

__________________________________________________________________

    Результати досліджень: сумарна питома активність _____ Бк/кг,

поверхнева бета-забрудненість _________ бета-часток/см2.хв.

    Висновок: Радіаційна якість продукції відповідає  припустимим

рівням,   що   зазначені  у  "Положенні  з  радіаційного  контролю

картонно-паперової продукції" (N 81 від 04.10.95, Київ).

Особа, відповідальна

за радіаційний контроль                __________________

                                              Підпис

   Місце печатки

                           Зміст

1. Загальна частина

2. Порядок радіаційного контролю сировини та готової продукції

2.1. Організація радіаційного контролю

2.2. Проведення радіаційного контролю вихідної сировини

2.3. Проведення радіаційного контролю готової продукції

2.4. Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) зовнішнього гама-випромінювання від сировини та готової продукції у місцях їх зберігання

2.5. Відбір проб сировини та готової продукції для вимірювання сумарної питомої активності радіонуклідів

2.6. Вимірювання сумарної питомої активності радіонуклідів

2.7. Вимірювання поверхневої бета-забрудненості сировини та готової продукції

2.8. Оснащення радіаційного поста

3. Припустимі рівні радіоактивності сировини та готової продукції

3.1. Припустимі рівні потужності експозиційної дози (ПЕД) зовнішнього гама-випромінювання

3.2. Припустимі рівні поверхневої бета-забрудненості

3.3. Припустимі рівні сумарної питомої активності гама-випромінюючих радіонуклідів

4. Оцінка результатів радіаційного контролю