Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Посадова інструкція технічного директора (назва підприємства)

Название (рус.) Посадова інструкція технічного директора (назва підприємства)
Кем принят Не определен
Тип документа Должностная инструкция
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

Додаток 5 до СУОП

Затверджена

Директор (назва підприємства)

_________________2005 року

Посадова інструкція

технічного директора (назва підприємства)

(Прізвище, ім’я та по батькові)

1.Загальні положення

1.1. Технічний директор є першим заступником директора у здійсненні виробничої діяльності і забезпечує виконання статутних завдань.

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора.

1.3. Визначає науково–технічну політику фірми, забезпечує належний рівень технічної підготовки виробництва, високу якість послуг, що надаються та удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, виконує обов’язки служби охорони праці.

1.4. Технічний директор підпорядковується безпосередньо директору.

1.5. У своїй діяльності керується законами та іншими нормативно–правовими актами, наказами та розпорядженнями директора.

2. Завдання та обов’язки  

Технічний директор:

2.1. Вирішує питання, пов’язані з енергетичним та технічним обслуговуванням фірми.

2.2. Забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, високу їх якість.

           2.3. Організовує розробку і виконання планів розвитку фірми її реконструкції та модернізації, планів впровадження нової техніки і технології, у тому числі з питань досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням,  планово–попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд.

2.4. Здійснює контроль за:

додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни; виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства; 

дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; 

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;

проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

2.5.  Забезпечує:

 •  контроль відповідності стандартам, технічним умовам та нормативним актам про охорону праці устаткування, пристроїв та технологічних процесів, що застосовуються на підприємстві;
 •  впровадження на підприємстві стандартів безпеки праці;
 •  планову роботу щодо відбору аналізів повітряного середовища, вимірювання рівня виробничих шумів, вібрації, електричних і магнітних полів;
 •  додержання вимог безпеки праці в технічній документації, що розробляється на підприємстві або сторонніми організаціями;
 •  своєчасне і якісне навчання працівників безпечному веденню робіт;
 •  своєчасне виконання перспективних та річних планів заходів щодо охорони праці;
 •   безпечну експлуатацію будівель і споруд;
 •  опрацювання та організацію функціонування ефективної системи управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного працівника;
 •   фахову підтримку рішень роботодавця з цих питань;
 •  контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства;
 •   інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці;
 •  розроблення за участю працівників фірми комплексних заходів для підготовки проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;