Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Інструкція з охорони праці для підсобного робітника

Название (рус.) Інструкція з охорони праці для підсобного робітника
Кем принят Не определен
Тип документа Інструкція
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  ПІДСОБНОГО  РОБІТНИКА

________________

(місце видання)


___________________
_________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

            (посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для підсобного робітника

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками, до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для підсобних робітників, які здійснюють на виробничих дільницях та будівельних майданчиках такі види підсобних і допоміжних робіт:

- завантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках (вагонетках) та штабелювання вантажів, які не вимагають обережності (рулонних матеріалів, ящиків, бочок, картону, паперу тощо), а також сипких не пилоподібних матеріалів (піску, щебінки, гравію, сміття, тирси та інших відходів виробництва);

- завантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках), а також укладення вантажів, які вимагають обережності (скла, бутлів з рідиною, вогненебезпечних та отруйних речовин тощо);

- очищення території, шляхів, під'їзних шляхів;

- прибирання цехів, будівельних майданчиків та санітарно-побутових приміщень;

- миття підлог, вікон, тари, посуду, деталей та виробів;

- виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.

1.6. До виконання робіт, які проводяться підсобним робітником, допускаються особи, які:

- досягли 18-річного віку;

- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р, та не мають медичних протипоказань;

- розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зовнішнє середовище;

- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;

- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу, доповісти про те, що трапилося, керівнику робіт або іншій посадовій особі.

5.3. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння осередку наявним засобами пожежегасіння і повідомити за телефоном "01" у пожежну охорону.

5.4. Порядок подання першої медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

- підсобний робітник повинен вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря;

- послідовність подання першої допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або вжити заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка подається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна подаватися лише до прибуття лікаря.

5.5. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.


________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

      (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт   ______________  _______________

      (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог    ______________  _______________

      (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)