Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Інструкція з охорони праці для шляхового робітника

Название (рус.) Інструкція з охорони праці для шляхового робітника
Кем принят Не определен
Тип документа Інструкція
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

                

__________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  ШЛЯХОВОГО  РОБІТНИКА

________________________

(місце видання)

______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  _______________________

            (посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________  № _________

  (число, місяць, рік)

Інструкція

з  охорони  праці   № __________

для  шляхового  робітника

1. Загальні положення

1.1. До проведення дорожніх робіт допускаються особи, які досягли 18 років і визнані медичною комісією придатними до даної роботи.

1.2. Виконавець дорожніх робіт, вступаючи на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правилами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці шляховий робітник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Шляховий робітник після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого шляхового робітника, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.5. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці шляховий робітник повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на півріччя;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Робітник, зайнятий на будівництві, реконструкції та ремонті автомобільних доріг, повинен працювати у спецодязі і спецвзутті, передбачених Типовими галузевими нормами:

– костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, плащ непромокальний, сигнальний жилет.

При виконанні робіт безпосередньо у кар’єрі додатково – чоботи гумові. Крім того, на зовнішніх роботах взимку додатково – куртка і брюки бавовняні на утеплювальній прокладці, валянки.

1.6. Шляховий робітник повинен знати вимоги по забезпеченню безпеки руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах.

1.7. Перед початком роботи необхідно перевірити справність ручного інструменту.

Дерев’яні держаки інструменту повинні бути зроблені з витриманої деревини твердих і в’язких порід, бути зручними для роботи, надійно кріпитися до інструменту, а їх поверхня не повинна мати розколин, задирок.

Ударні інструменти (сокири, молотки, кувалди, кирки тощо) повинні мати держаки овального перерізу з потовщеним вільним закінченням. Частина держаку, на яку насаджується інструмент, повинна бути розклинена металевим клином.

1.8. Бачки для перенесення гарячого і розрідженого бітуму повинні бути конусоподібної форми, звуженими зверху, обладнані кришками з запірними пристроями та держаками для перенесення їх двома робітниками. Заповнювання бачка не повинно перевищувати 3/4 його об’єму.

1.9. Кліщі для переміщування бортового каменю не повинні мати погнутостей, розколин, надломів, спрацьовані шарнірні болти.

1.10. Тачки для транспортування асфальтобетонної маси повинні бути легкими на ходу, справними і обладнані двома ніжками, а носилки для перенесення гарячого асфальту повинні бути обладнані бортами з трьох боків.

1.11. Жаровні для підігріву валиків, утюгів, грабель, лопат тощо повинні легко пересуватися на колесах, влаштовуватись в місцях, безпечних як для шляхових робітників, так і для пішоходів або транспорту.

Забороняється проводити розпалювання і топку жаровень рідкими пальними матеріалами (бензин, дизельне паливо та ін.).

4.2. Впорядкувати робоче місце. Котловани і колодязі накрити щитами, обгородити і вжити заходів, що виключають падіння туди людей, тварин.

4.3. Про всі несправності ручного і механізованого інструменту слід повідомити механіка або виконавця робіт.

4.4. Шляхові робітники, які працюють на дорозі, по закінченні робіт повинні зняти спецодяг, спецвзуття і запобіжні пристрої, очистити їх від пилу та іншого бруду і покласти у відведене для зберігання місце.

4.5. Після закінчення роботи слід вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ. Для миття рук, забруднених бітумом або гудроном, слід використовувати дизельне паливо, гас, кальциновану соду і мило.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Помітивши порушення вимог охорони праці іншими робітниками або небезпеку для оточення, слід попередити людей про небезпеку.

5.2. Якщо виявлено оголені або обірвані проводи, кабелі електромереж, вилив нафтопродуктів із трубопроводів, запах газу із газопроводів, розташованих поблизу автомобільної дороги, шляховий робітник повинен повідомити про це майстра або органи місцевого самоврядування.

5.3. В зимовий період за несприятливих метеорологічних умов (мітель, ожеледиця та ін.) шляховий робітник повинен вийти з робочої зони до найближчого населеного пункту.

5.4. При метеорологічному попередженні грози, сильного вітру – 15 м/сек – необхідно вийти з робочої зони. Забороняється ховатись під деревами.

5.5. В разі займання пального, бітуму або смоли забороняється для гасіння їх застосовувати воду, бо можливе бурхливе кипіння її або викид разом з горючою рідиною. Для цього слід засипати полум’я піском, землею або накрити джерело вогню брезентом.

5.6. При нещасних випадках шляховий робітник повинен уміти надати потерпілому першу медичну допомогу, в разі потреби, викликати швидку медичну допомогу та повідомити адміністрацію.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

      (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт   ______________  _______________

      (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог    ______________  _______________

      (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)