Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Технічний регламент з підтвердження відповідності ліфтів

Название (рус.) Технічний регламент з підтвердження відповідності ліфтів
Кем принят Не определен
Тип документа Інші
Дата принятия 01.01.1970
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

          ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

                           Н А К А З

                       31.12.2003  N 276

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     27 квітня 2004 р.

                                     за N 545/9144

             Про затвердження Технічного регламенту

              з підтвердження відповідності ліфтів

    На виконання   вимог   Закону   України   "Про  підтвердження

відповідності",  відповідно  до  положень  постанови

Кабінету Міністрів   України  від  26  грудня  2003  року  N  2022

 "Про  делегування  Державному комітету з питань

технічного   регулювання  та  споживчої  політики  повноважень  на

затвердження  нормативно-правових  актів"  та  з  метою  належного

захисту  громадян  від  небезпеки,  яка  виникає  при користуванні

ліфтами, Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити    Технічний    регламент    з    підтвердження

відповідності ліфтів (додається).

    2. Визначити  технічний комітет стандартизації ТК 104 "Ліфти,

ескалатори   та   пасажирські   конвеєри"    (Пономаренко    М.П.)

відповідальним за розробку і перегляд національних стандартів,  що

сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного  регламенту

з підтвердження відповідності ліфтів.

    3. Управлінню   стандартизації   та   якості  (Нелепов  А.А.)

забезпечити щороку  внесення  до  Плану  державної  стандартизації

робіт   з   розробки  та  перегляду  національних  стандартів,  що

сприймаються як доказ відповідності вимогам Технічного  регламенту

з підтвердження відповідності ліфтів.

    4. Державному  підприємству  "Український науково-дослідний і

навчальний центр проблем стандартизації,  сертифікації та  якості"

(Жарков  Ю.В.)  забезпечити  публікацію  в "Бюлетені інформаційних

матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку

уповноважених    органів    з   підтвердження   відповідності   та

національних стандартів,  що сприймаються як  доказ  відповідності

вимогам   Технічного   регламенту  з  підтвердження  відповідності

ліфтів.

    5. Департаменту      стандартизації      та      міжнародного

співробітництва (Онопрієнко В.В.):

    - у  п'ятиденний  термін  з  дня  затвердження  цього  наказу

забезпечити  його  подання  на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції;

    - у   місячний   термін   з  дня  затвердження  цього  наказу

забезпечити розроблення плану поетапного  впровадження  Технічного

регламенту з підтвердження відповідності ліфтів.

    6. Відповідальність  за  виконання  цього  наказу покласти на

заступника Голови Черепкова С.Т.

    7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління

організаційно-аналітичного    забезпечення    діяльності    Голови

(Сіроткіна С.М.).

Голова                                                 Л.Школьник

ПОГОДЖЕНО:

Державний комітет України

з нагляду за охороною праці

Голова                                                  С.Сторчак

Державний комітет України

з питань регуляторної політики

та підприємництва

В.о. Голови                                             К.Ващенко

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Державного комітету

                                     України з питань технічного

                                     регулювання та споживчої

                                     політики

                                     31.12.2003  N 276

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     27 квітня 2004 р.

                                     за N 545/9144

                      ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

              з підтвердження відповідності ліфтів

                             Вступ

    Цей Технічний регламент прийнято з огляду на те, що:

    - відповідно   до   чинного   законодавства   держава    несе

відповідальність  за  забезпечення  на своїй території безпеки для

життя та здоров'я громадян;

    - необхідне  удосконалення  заходів  з безпечної експлуатації

існуючих ліфтів;

    - основні  вимоги цього Технічного регламенту гарантуватимуть

передбачений рівень безпеки  тільки  тоді,  якщо  їхнє  дотримання

забезпечуватиметься     відповідними     процедурами    оцінювання

відповідності  згідно  з  Законом   України   "Про   підтвердження

відповідності" та Правилами застосування національного

знака відповідності, які затверджено постановою Кабінету Міністрів

України від 29.11.2001 N 1599;

    - розміщення  на  ринку ліфтів чи запобіжних комплектувальних

виробів,  які відповідають  основним  установленим  цим  Технічним

регламентом  вимогам  безпеки  для  життя  та здоров'я громадян чи

громадян та майна,  вимагає нанесення  розбірливого  національного

знака відповідності;

    - цей  Технічний  регламент  установлює тільки основні вимоги

безпеки для життя та здоров'я громадян;

    - з   метою   надання   виробникам   допомоги   в   доведенні

відповідності  цим  основним  вимогам,  як  і з метою забезпечення

підтвердження  відповідності  основним  вимогам,  необхідно   мати

гармонізовані  стандарти  щодо виключення небезпеки,  пов'язаної з

проектуванням,  виготовленням та монтажем ліфтів. Ці гармонізовані

стандарти   розробляються   суб'єктами  стандартизації  і  повинні

зберігати  статус   необов'язкових.   Компетентним   органом   для

прийняття   таких  стандартів,  згідно  з  загальними  принципами,

визначеними Законом України  "Про  стандартизацію"  ,

визнано  центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації

- Державний комітет України з  питань  технічного  регулювання  та

споживчої політики (Держспоживстандарт України);

    - Держспоживстандарт України зобов'язаний надавати інформацію

про технічні стандарти та регламенти в установленому порядку;

    - повинні бути передбачені перехідні положення, які дозволять

монтажним організаціям поставляти на ринок ліфти,  виготовлені  до

впровадження цього Технічного регламенту;

    - цей Технічний регламент має на меті  охоплення  всіх  видів

небезпеки, які можуть створюватися ліфтами і на які наражаються їх

користувачі та пасажири, що ними перевозяться;

    - цей  Технічний регламент необхідно розглядати в контексті з

національними будівельними нормами;

    - необхідно   повідомляти   сторони   про  прийняті  рішення,

підстави для їх прийняття і наявність  заходів  судового  захисту,

яких вони стосуватимуться згідно з цим Технічним регламентом.

    Цей Технічний регламент  відповідає  Директиві  Європейського

Парламенту  та  Ради  95/16  від 29 червня 1995 року про зближення

законів держав-членів щодо ліфтів.

    Основні терміни та визначення

    Основні терміни, що вживаються у цьому Технічному регламенті,

визначено у Законах України "Про стандартизацію", "Про

підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів

з оцінки   відповідності"      та   ДСТУ   1.1:2001

"Стандартизація та суміжні види діяльності.  Терміни та визначення

основних понять".

             1. Сфера поширення, поставка на ринок

                      і вільне переміщення

    1.1. Цей  Технічний   регламент  поширюється  на  ліфти,  які

постійно обслуговують будинки та споруди,  а  також  на  запобіжні

комплектувальні вироби до цих ліфтів, перелічені в розділі 6, та є

обов'язковим   для   виконання   організаціями,   що    здійснюють

проектування,  виготовлення  та  монтаж  ліфтів,  їх  повноважними

особами або особами,  які здійснюють поставку ліфтів чи запобіжних

комплектувальних  виробів на ринок України,  центральними органами

виконавчої  влади,   уповноваженими   органами   з   підтвердження

відповідності.

    1.2. Під "ліфтом"  слід  розуміти  пристрій,  який обслуговує

певні рівні,  має кабіну,  яка рухається по жорстких  напрямних  з

кутом нахилу більше 15 градусів від горизонталі, і призначений для

перевезення:

    - людей;

    - людей і вантажів;

    - тільки  вантажів,  у   разі   доступності   кабіни,   тобто

можливості  входу  людей  до кабіни без перешкоди,  і її оснащення

пристроями керування,  які розміщені в зоні досяжності для  людини

всередині  кабіни,  а  також  для  вантажів  у  разі недоступності

кабіни.

    У сферу  поширення  цього  Технічного  регламенту  входять  і

ліфти,  що рухаються фіксованим маршрутом,  навіть якщо цей рух не

здійснюється вздовж жорстких напрямних (наприклад, ножичні ліфти).

    1.3. Технічний регламент не поширюється на:

    - канатні дороги і фунікулери, призначені для громадського чи

приватного перевезення людей;

    - ліфти,    спеціально    спроектовані   і   споруджені   для

використання у військових формуваннях;

    - канатні підйомні пристрої для копалень;

    - театральні підйомники;

    - ліфти, якими оснащені транспортні засоби;

    - ліфти,  що з'єднані з машинами і  призначені  виключно  для

доступу на робоче місце;

    - агрегати з зубчатою передачею;

    - будівельні підйомники,  призначені для перевезення людей чи

людей і вантажів.

    1.4.  У  цьому  Технічному  регламенті  терміни  вживаються у

такому значенні:

    - монтажник ліфта - це фізична чи юридична особа, яка бере на

себе  відповідальність  за  проектування,  виготовлення,  монтаж і

поставку на ринок ліфта,  нанесення на нього  національного  знака

відповідності і складання декларації про відповідність;

    - поставка ліфта на ринок - перша передача ліфта користувачу;

    - запобіжний комплектувальний виріб - складова частина ліфта,

спрямована на забезпечення його безпечної експлуатації;

    - виробник  запобіжних  комплектувальних виробів - фізична чи

юридична особа,  яка бере на себе відповідальність за проектування

та виготовлення запобіжних комплектувальних виробів,  нанесення на

них  національного  знака  відповідності  і  складання   письмової

декларації про відповідність;

    - типовий зразок ліфта - зразок ліфта,  у комплекті технічної

документації  на  який  указано  спосіб  виконання  основних вимог

безпечної  експлуатації  ліфтів,   що   відповідають   об'єктивним

параметрам  типового  зразка  ліфта,  і  в  якому використовуються

ідентичні запобіжні комплектувальні вироби.

    У комплекті технічної документації повинні бути зазначені всі

дозволені відхилення від типового зразка  ліфта,  що  належать  до

похідних типів від цього типового зразка.

    Дозволяється демонструвати однаковість  характеристик  певної

номенклатури  обладнання  з  погляду  задоволення  основних  вимог

безпечної  експлуатації  ліфтів  на  підставі  розрахунків  та/або

програм проектування.

    1.5. Якщо  види  небезпеки, що  зазначені  в цьому Технічному

регламенті, пов'язані з експлуатацією ліфтів, повністю чи частково

розглядаються   в   спеціальних  Директивах,  то  на  підставі  їх

застосування  цей  Технічний  регламент   до   таких   ліфтів   не

застосовується або його застосування до них припиняється.

    1.6. Центральні органи  виконавчої  влади,  на  які покладені

функції технічного регулювання відповідно  до  постанови  Кабінету

Міністрів України  від  13.03.2002  N  288   (далі -

центральні  органи  виконавчої  влади),   повинні   вживати   всіх

необхідних заходів забезпечення того, щоб:

    - ліфти,  які підпадають під цей Технічний  регламент,  можна

поставляти  на  ринок  і  вводити  в  експлуатацію тільки за умови

належного монтажу,  технічного обслуговування  і  використання  за

призначенням,  не наражати на небезпеку здоров'я та життя громадян

або майна;

    - запобіжні  комплектувальні  вироби,  які підпадають під цей

Технічний регламент,  могли поставлятися на ринок  і  вводитися  в

експлуатацію   тільки   за  умови  належного  монтажу,  технічного

обслуговування і використання за призначенням ліфтів,  в яких вони

повинні бути змонтовані і не здатні наражати на небезпеку здоров'я

та життя громадян або майно.

    1.7. Центральний орган виконавчої влади  -  Державний комітет

України   з   нагляду  за  охороною  праці  (Держнаглядохоронпраці

України) повинен вживати всіх необхідних заходів  на  забезпечення

того,  щоб особа, відповідальна за експлуатацію ліфта в будинку чи

споруді,  і  монтажник  ліфта  повідомляли  один  одному  про  всі

необхідні  факти  з  одного  боку,  а  з іншого вживали необхідних

заходів забезпечення  належної  роботи  і  безпечної  експлуатації

ліфта.

    1.8. Центральні органи  виконавчої  влади - Державний комітет

України з будівництва та архітектури (Держбуд України),  Державний

комітет   України   з   питань  житлово-комунального  господарства

(Держжитлокомунгосп  України)  і   Держнаглядохоронпраці   України

повинні  вживати  всіх  необхідних заходів забезпечення того,  щоб

призначені  під  ліфти  шахти  не  містили  жодних  трубопроводів,

проводки  чи  арматури,  крім  тих,  що  необхідні для безпечної і

безперебійної роботи ліфтів, згідно з затвердженою в установленому

порядку проектною документацією.

    1.9. Положення цього  Технічного регламенту не обмежують прав

зацікавлених  сторін,  установлених,   відповідно   до   договору,

необхідних  на  їхній  погляд  вимог  захисту людей при введенні в

експлуатацію ліфтів чи під час користування ними,  за умови, що це

не  означатиме  дороблення  ліфтів у не передбачений цим Технічним

регламентом спосіб.

    1.10. На торговельних ярмарках, виставках і, зокрема, показах

центральні   органи   виконавчої  влади  не  повинні  перешкоджати

демонстрації ліфтів чи запобіжних комплектувальних виробів, які не

відповідають  чинним стандартам чи положенням,  за умови наявності

на них яскравого знака  про  позначення  такої  невідповідності  і

того,  що  вони  не підлягають продажу до тих пір,  доки монтажник

ліфта,  виробник  запобіжних  комплектувальних  виробів  чи   його

повноважний  представник  не  приведе їх у відповідність.  Під час

показів слід уживати необхідних заходів,  які б гарантували захист

людей.

    1.11. Ліфти,  на  які  поширюється цей  Технічний  регламент,

повинні задовольняти основні вимоги безпеки для життя та здоров'я,

викладені у розділі 4.

    1.12.  Запобіжні  комплектувальні  вироби, на які поширюється

цей  Технічний  регламент, повинні задовольняти основні вимоги для

життя  та  здоров'я,  викладені  у  розділі  4,  чи  забезпечувати

відповідність таким вимогам ліфтів, в які ці вироби встановлені.

    1.13.  Центральні  органи виконавчої влади повинні вжити всіх

необхідних  заходів  для  унеможливлення поставки на ринок ліфтів,

які не відповідають основним вимогам безпечної експлуатації ліфтів

цього Технічного регламенту.

    1.14. Центральні   органи   виконавчої   влади   не   повинні

забороняти,  обмежувати  чи  стримувати  поставку  на  ринок   або

введення   в  експлуатацію  на  території  України  ліфтів  та/або

запобіжних  комплектувальних  виробів,  які   відповідають   цьому

Технічному регламенту.

    1.15. Центральні   органи   виконавчої   влади   не   повинні

забороняти,   обмежувати   чи   стримувати   поставку   на   ринок

комплектувальних   виробів,   які   згідно   з   декларацією   про

відповідність  виробника  чи   його   повноважного   представника,

призначені  для  включення до складу ліфта,  який підпадає під цей

Технічний регламент.

    1.16.  Ліфти  та запобіжні комплектувальні вироби з нанесеним

на  них національним знаком відповідності, до яких додано письмову

декларацію  про  відповідність  згідно  з  розділом  5, вважаються

такими,   що   відповідають   усім   положенням  цього  Технічного

регламенту,  у  тому  числі  процедурам  оцінювання відповідності,

установленим у розділі 2.

передбачений  доступ  до  простору,  в  якому пересувається кабіна

тільки  для  технічного  обслуговування  та в аварійних ситуаціях.

Звичайне  користування  ліфтом повинне бути неможливим ще до того,

як людина отримує доступ у цей простір.

    4.2.2. Конструкцією та будовою ліфта повинен  бути виключений

ризик   небезпеки,  коли  кабіна  перебуває  в  одному  з  крайніх

положень.  Для виконання  цієї  вимоги  необхідно  передбачити  за

крайніми положеннями достатній вільний простір чи зазор.

    Проте, в окремих випадках, де таке рішення є неприйнятним для

виконання,  зокрема в існуючих будинках та спорудах,  допускаються

інші способи виключення цього ризику.

    4.2.3. На  посадкових  площадках  у  місцях входу та виходу з

кабіни повинні бути  передбачені  двері  шахти  з  необхідним  для

передбачених умов експлуатації механічним кріпленням.

    Пристрій безпеки  у режимі нормальної експлуатації не повинен

допускати:

    - початку   руху   кабіни,   заданого   чи   випадкового,  за

незачинених і незамкнених дверей шахти;

    - відчинення  дверей шахти до зупинення кабіни і доки вона не

опиниться в заданій зоні посадкової площадки.

    Зокрема, у   певних  зонах,  за  умови  регулювання  точності

зупинки кабіни за швидкістю вирівнювання, дозволяється пересування

кабіни біля посадкових площадок з відкритими дверми.

    4.3. Ризики для осіб у кабіні

    4.3.1. Кабіни  ліфтів повинні  бути на всю висоту обгороджені

стінками,  мати суцільні  підлогу  та  стелю,  крім  вентиляційних

отворів, та мати двері на всю висоту кабіни. Ці двері повинні мати

таку  конструкцію  і  монтуватися  таким  чином,  щоб  кабіна   не

приходила в рух,  доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх

відчинення, крім зазначеного у п'ятому абзаці пункту 4.2.3 випадку

пересування біля посадкових площадок.

    За наявності  ризику падання у проміжок між кабіною та шахтою

або за відсутності шахти під час  зупинення  ліфта  між  поверхами

двері кабіни повинні лишатися зачиненими і замкненими.

    4.3.2. На  випадок   припинення  електроживлення  чи  відмови

комплектувальних запобіжних виробів ліфт  повинен  бути  оснащений

пристроями,    які    б   не   допускали   вільного   падіння   чи

неконтрольованого підйому кабіни.

    Пристрій, що  зупиняє  вільне  падіння  кабіни,  повинен бути

відокремлений від її підвісок.

    Цей пристрій  повинен  бути   здатним   зупиняти   кабіну   з

номінальним   завантаженням   та   на   максимальній  передбаченій

монтажником  ліфта  швидкості.  Будь-яке  задане   цим   пристроєм

зупинення  незалежно  від  умов завантаження не повинне спричиняти

шкідливе для пасажирів гальмування.

    4.3.3. Між  дном   шахти  та  підлогою  кабіни  повинні  бути

встановлені буфери.

    У такому випадку вільний простір,  зазначений у пункті 4.2.2,

повинен визначатися розмірами  буферів  у  максимально  стиснутому

стані.

    Ця вимога не поширюється на ліфти,  в яких кабіна  входить  у

зазначений  у  пункті  4.2.2  вільний  простір завдяки конструкції

привідної системи.

    4.3.4.   Конструкцією   та   будовою   ліфтів   повинна  бути

передбачена  можливість  спрацювання  буферів,  якщо  зазначений у

пункті 4.3.2 пристрій не спрацював.

    4.4. Інші ризики

    4.4.1. Двері шахти, двері кабіни чи обоє  дверей,  якщо  вони

мають   електропривід,   повинні  бути  оснащені  пристроєм,  який

виключає ризик небезпеки людини під час їх зачинення.

    4.4.2. Двері   шахти,    якщо   вони   використовуються   для

протипожежного захисту будинку,  у тому числі  двері  зі  скляними

частинами, повинні мати достатню вогнестійкість, яка виражається у

цілісності та властивостях ізоляції (затримання  поширення  вогню)

та теплопередачі (теплового випромінювання).

    4.4.3. Противаги повинні бути  встановлені  таким  чином, щоб

виключався ризик їх зіткнення з кабіною чи падіння на неї.

    4.4.4. Кабіни повинні бути оснащені  засобами,  які  б робили

можливим звільнення та евакуацію людей, що в них застрягли.

    4.4.5. Кабіни повинні бути  оснащені засобами  двостороннього

зв'язку,  які  б  забезпечували  постійний  контакт  з рятувальною

службою.

    4.4.6.   Конструкцією   та   будовою   ліфта   повинно   бути

передбачено,  щоб  у  випадку  розігрівання  механізмів  ліфта  до

температури,  що  перевищує  максимальну,  установлену монтажником

ліфта,  він  завершив  задане  переміщення  і  не реагував на нові

команди.

    4.4.7. Конструкцією та будовою ліфта повинна бути передбачена

достатня вентиляція для пасажирів,  навіть у випадку зупинення  на

тривалий час.

    4.4.8. Кабіна повинна бути достатньо освітлена,  як  під  час

користування ліфтом, так і під час відчинених дверей на посадочній

площадці. Крім того, повинне бути передбачене аварійне освітлення.

    4.4.9. Конструкцією та будовою засобів зв'язку,  зазначених у

пункті 4.4.5,  та  аварійного  освітлення,  зазначеного  у  пункті

4.4.8,  повинне  бути  передбачене  їхнє  нормальне функціонування

навіть  за  відсутності  нормального  електроживлення.  Тривалість

такого  функціонування  повинна  бути  достатньою  для нормального

здійснення звільнення.

    4.4.10.  Схеми керування ліфтом, які можуть використовуватися

у  випадку  пожежі,  повинні бути спроектовані і виготовлені таким

чином, щоб вони не допускали зупинення ліфта в певних положеннях і

передбачали  пріоритетність  управління  ліфтом з боку рятувальних

команд.

    4.5. Маркування

    4.5.1. Крім зазначення мінімальних даних, які вимагаються для

кожного ліфта згідно з вимогами для машин і механізмів,  у  кожній

кабіні повинна бути передбачена легка для розпізнавання табличка з

чітким зазначенням номінальної вантажопідйомності в кілограмах  та

максимальної дозволеної кількості пасажирів.

    4.5.2. Якщо в ліфті передбачена можливість звільнення  людей,

що  застрягли в ньому,  без сторонньої допомоги,  у кабіні повинні

бути  вивішені  чітко  і  розбірливо  оформлені  вказівки  на  цей

рахунок.

    4.6. Вказівки з експлуатації

    4.6.1. До запобіжних  комплектувальних виробів,  зазначених у

розділі 6,  повинні додаватися настанови з експлуатації, викладені

українською мовою,  з тим щоб забезпечувалося ефективне і безпечне

виконання:

    - монтажу;

    - з'єднання;

    - регулювання;

    - технічного обслуговування.

    4.6.2. До  кожного  ліфта  повинна  додаватися  документація,

викладена  українською  мовою.  Ця  документація  повинна  містити

щонайменше таке:

    - технічні  настанови  з кресленнями та схемами,  необхідними

для нормальної експлуатації,  і  такі,  що  стосуються  технічного

обслуговування,   контролю,   ремонту,   періодичних  перевірок  і

операцій із звільнення та евакуації людей;

    - паспорт, до якого заносяться проведені ремонти та перевірки

ліфта.

             5. Декларація про відповідність ліфтів

          (запобіжних комплектувальних виробів) цього

                     Технічному регламенту

    5.1. Зміст прийнятої  декларації про відповідність запобіжних

комплектувальних виробів

    Ця декларація повинна бути викладена українською мовою.

    Декларація про відповідність повинна містити такі дані:

    - назву  та  адресу  виробника  запобіжних   комплектувальних

виробів (для уповноваженого представника, що є резидентом України,

також зазначають назву підприємства та адресу виробника запобіжних

комплектувальних виробів);

    - у  разі  потреби  -  назву  та  адресу  його уповноваженого

представника, що є резидентом України;

    - характеристику    запобіжного   комплектувального   виробу,

зазначення  типу  чи  серії  та  заводського   номера   (за   його

наявності);

    - запобіжну  функцію  даного  запобіжного   комплектувального

виробу, якщо вона не очевидна з характеристики;

    - рік виготовлення запобіжного комплектувального виробу;

    - усі  відповідні  положення,  яким відповідає цей запобіжний

комплектувальний виріб;

    - у  разі  потреби  -  посилання на застосовані гармонізовані

стандарти;

    - у разі потреби - назву,  адресу та  ідентифікаційний  номер

уповноваженого  органу,  який  здійснив перевірку на відповідність

типу згідно з першим та другим абзацами підпункту "а"  пункту  2.1

розділу 2;

    - у разі потреби -  посилання  на  сертифікат  відповідності,

виданий уповноваженим органом;

    - у разі потреби - назву,  адресу та  ідентифікаційний  номер

уповноваженого органу,  який виконав перевірки процесу виробництва

згідно з другим абзацом підпункту "а" пункту 2.1 розділу  2  цього

Технічного регламенту;

    - у разі потреби - назву,  адресу та  ідентифікаційний  номер

уповноваженого   органу,  який  перевірив  застосовану  виробником

згідно з третім абзацом підпункту "а" пункту 2.1 розділу  2  цього

Технічного регламенту систему якості;

    - зазначення особи,  що підписала та уповноважена  діяти  від

імені   виробника  запобіжних  комплектувальних  виробів  чи  його

уповноваженого представника, що є резидентом України.

    5.2. Зміст прийнятої декларації про відповідність змонтованих

ліфтів

    Ця декларація повинна бути викладена українською мовою.

    Декларація про відповідність повинна містити такі відомості:

    - назву та адресу монтажника ліфта  (назву  та  повну  адресу

підприємства);

    - характеристику ліфта, зазначення типу чи серії, заводського

номера та адреси, за якою встановлено ліфт;

    - рік  установлення ліфта;

    - усі відповідні положення, яким ліфт відповідає;

    - у разі потреби  -  зазначення  застосованих  гармонізованих

стандартів;

    - у разі потреби - назву, адресу

    та ідентифікаційний   номер   уповноваженого   органу,   який

здійснив  перевірку  відповідності  типового зразка ліфта згідно з

підпунктами "а" та "б" пункту 2.2 розділу 2;

    - у разі потреби - посилання на сертифікат відповідності;

    - у разі потреби - назву,  адресу та  ідентифікаційний  номер

уповноваженого  органу,  який  здійснив  перевірку  ліфта згідно з

підпунктом "г" пункту 2.2 розділу 2;

    - у  разі  потреби - назву,  адресу та ідентифікаційний номер

уповноваженого  органу,  який  здійснив   перевірку   застосованої

монтажником  згідно з підпунктами "а",  "б",  "в",  "г" пункту 2.2

розділу 2 системи якості;

    - зазначення особи, що її підписала та уповноважена діяти від

імені монтажника ліфта чи його уповноваженого представника,  що  є

резидентом України.

         6. Перелік запобіжних комплектувальних виробів

    6.1. Пристрої для блокування дверей шахти.

    6.2. Пристрої  для запобігання  падінню,  які  унеможливлюють

падіння кабіни чи неконтрольований рух уверх.

    6.3. Пристрої обмеження швидкості.

    6.4. Буфери   (амортизатори)    енергонакопичувального   типу

нелінійні  або  з  гасінням  зворотного  руху  (пружинні   буфери,

пружинні  накладки  і  т.ін.);  буфери  енергорозсіювального  типу

(гідравлічні буфери, буфери тертя і т.ін.).

    6.5. Запобіжні пристрої, змонтовані  в  гідравлічних  силових

схемах  до  компенсаторів,  що  використовуються  як  пристрої для

запобігання висоті напору.

    6.6. Електричні запобіжні  пристрої  у   вигляді   запобіжних

вимикачів.

            7. Мінімальні критерії, на які необхідно

        зважати під час оцінювання уповноважених органів

    Повноваження органів,  що здійснюють оцінювання відповідності

ліфтів  та  запобіжних  комплектувальних  виробів основним вимогам

цього  Технічного  регламенту   у   відповідності   до   процедур,

забезпечуються згідно з Порядком, встановленим постановою Кабінету

Міністрів України від 28.03.2002 N 376.

    Крім того,  уповноважені  органи  повинні  відповідати  таким

мінімальним критеріям:

    - наявність персоналу і необхідних засобів та обладнання;

    - технічна    компетентність   і   професійна   бездоганність

персоналу;

    - незалежність   при   проведенні   випробувань,   оформленні

протоколів,  видачі  свідоцтв  і  здійсненні   передбаченого   цим

Технічним регламентом нагляду;

    - незалежність керівного складу і  технічного  персоналу  від

будь-яких  кіл,  груп  чи  осіб,  які  мають пряме чи безпосереднє

відношення до ліфтової галузі;

    - дотримання персоналом професійної таємниці.

    Виконання умов,  передбачених третім  та  четвертим  абзацами

цього розділу, підлягає періодичній перевірці.

                      8. Кінцеві положення

    8.1. Будь-яке  прийняте  згідно з  цим  Технічним регламентом

рішення, яке обмежує поставку ліфта на ринок та/чи його введення в

експлуатацію     і/чи     використання;    поставку    запобіжного

комплектувального  виробу  на  ринок   та/чи   введення   його   в

експлуатацію,  повинне містити обґрунтовані підстави, що викликали

це рішення.

    Таке рішення  повинне  якомога  раніше  доводитися  до відома

відповідної сторони,  якій повинні одночасно повідомлятися  заходи

судового  захисту,  наявні  в  неї  за  чинним законодавством,  та

граничні терміни їх застосування.

    8.2. Центральні органи  виконавчої  влади  повинні   постійно

отримувати   інформацію   про   хід   виконання  цього  Технічного

регламенту.

    8.3. У  тому,  що стосується  аспектів  монтажу  ліфтів,  цей

Технічний   регламент  повинен  відповідати  вимогам  національних

будівельних норм.

    8.4. Центральні органи виконавчої  влади  повинні забезпечити

поетапне впровадження цього Технічного регламенту.

    8.5.  До  30  червня  2008  року центральні органи виконавчої

влади повинні допускати:

    - поставку на ринок і введення в експлуатацію ліфтів;

    - поставку на ринок  і  введення  в  експлуатацію  запобіжних

комплектувальних виробів,  які відповідають положенням,  чинним на

момент прийняття цього Технічного регламенту.

    8.6. Не  пізніше  30 червня  2008   року   Держспоживстандарт

України,  після  консультації  з  центральними органами виконавчої

влади  і  на  підставі  звітів  уповноважених   органів,   повинен

переглянути  функціонування установлених цим Технічним регламентом

процедур і в разі потреби сформувати  пропозиції  щодо  необхідних

змін.

Начальник управління

стандартизації та якості

Держспоживстандарту України                           А.А.Нелепов

                                     Додаток

                                     до пункту 2.3

                                     Технічного регламенту

                                     з підтвердження

                                     відповідності ліфтів

                  ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

__________________________________________________________________

      (повна назва виробника або його уповноваженої особи,

__________________________________________________________________

    які є резидентами України, або постачальника, їх адреса,

__________________________________________________________________

                    ідентифікаційний номер)

в особі __________________________________________________________

       (посада, прізвище ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що ліфти (запобіжні комплектувальні вироби) _________

__________________________________________________________________

               (повна назва, тип, марка, модель)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

які випускаються за ______________________________________________

                        (назва та позначення документації)

__________________________________________________________________

відповідають Технічному регламенту з  підтвердження  відповідності

ліфтів згідно з __________________________________________________

                            (назва та позначення

__________________________________________________________________

             нормативних документів (за наявності)

__________________________________________________________________

Технічна документація на ліфти (запобіжні комплектувальні вироби),

відповідно до вимог

Технічного регламенту, в наявності є.

Протокол випробувань ліфтів (запобіжних комплектувальних виробів),

проведених під   наглядом  уповноваженого  органу  з  сертифікації

(за наявності)

__________________________________________________________________

     (назва уповноваженого органу з сертифікації продукції)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ N _______ від ________ 20______

Декларацію складено      під      цілковиту       відповідальність

виробника/уповноваженої особи/постачальника.

     ______________                   ______________________

        (підпис)                      (ініціали та прізвище)

                                      ______________________

МП                                            (дата)

Начальник управління

стандартизації та якості

Держспоживстандарту України                           А.А.Нелепов