Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Методика розрахунку норм витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств М 218-03450778-219-2004 (Методика расчета норм расходов тепловой энергии на обогрев зданий производственных баз дорожных предприятий М 218-03450778-219-2004)

Название (рус.) Методика расчета норм расходов тепловой энергии на обогрев зданий производственных баз дорожных предприятий М 218-03450778-219-2004
Кем принят Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)
Тип документа Методика
Дата принятия 26.11.2004
Дата внесения изменений 26.11.2004
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Державної
служби автомобільних доріг
України
І.М.Завійський
26.11.2004

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Управління
науково-технічної політики
Є.Д.Прусенко
24.11.2004


МЕТОДИКА
розрахунку норм витрат теплової енергії на обігрів
будівель виробничих баз дорожніх підприємств
М 218-03450778-219-2004


ВСТУП

Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному
виробництві України здійснюється відповідно до Закону України від
01.07.94 р. N 74/94-ВР ( 74/94-ВР ) "Про енергозбереження" та
наказу Державного комітету України з енергозбереження від
22.10.2002 р. N 112 ( z0878-02 ) "Про затвердження Основних
положень з нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві".
Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
(далі - ПЕР) на підприємствах і в організаціях Укравтодору повинно
здійснюватися з метою забезпечення раціонального їх використання
та встановлення об'єктивних показників енергоємності товарної
продукції, а також виявлення резервів підвищення ефективності
виробництва.
Нормуванню підлягають усі види продукції і робіт та всі
витрати паливно-енергетичних ресурсів на основні та допоміжні
виробничі процеси, включаючи неминучі втрати енергії, незалежно
від обсягів споживання цих ресурсів та джерел енергопостачання.
Обов'язковими складовими допоміжних витрат є витрати теплової
енергії на обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств.
Об'єми використання теплової енергії на ці потреби
визначаються санітарно-гігієнічними вимогами, залежать від
кліматичних умов та технологічного призначення будівлі і, як
правило, не залежать від об'ємів виробництва продукції.
Нормування питомих витрат ПЕР на обігрів будівель виробничих
баз дорожніх підприємств є показником витрат її на одиницю роботи
обігріву будівель. Робота обігріву будівель - це робота системи
опалення і вентиляції будівлі по створенню комфортних умов, яка
виконується за визначений період в певних кліматичних умовах.
Норми витрат палива та теплової енергії повинні сприяти
максимальній мобілізації внутрішніх ресурсів економії палива та
теплової енергії, досягненню високих економічних показників
теплопостачання.
В цій роботі розроблено методику розрахунку норм витрат
теплової енергії на потреби опалення, вентиляції і гарячого
водопостачання виробничих баз дорожніх підприємств та наведено
приклад розрахунку, згідно цієї методики, витрат теплової енергії
на обігрів та гаряче водопостачання ремонтної майстерні.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Норма витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих
баз дорожніх підприємств є плановим показником її витрат на
одиницю роботи обігріву будівлі.
Робота обігріву будівель вимірюється в тис.куб.м*д*град.C.
Норми витрат теплової енергії на обігрів будівель
визначаються на рівні підприємства як групові і мають розмірність
Мкал/тис.куб.м*д*град.C.
Групові норми є загальновиробничими і включають в себе
витрати теплової енергії на обігрів будівель та втрати в теплових
мережах. Групові норми визначаються на основі індивідуальних норм.
Індивідуальні норми витрат теплової енергії на обігрів будівель
виробничих баз розробляються підприємством та переглядаються по
мірі удосконалення конструкції будівель і умов їх експлуатації.
При нормуванні витрат палива встановлюються тільки
технологічні норми витрат на виробництво продукції (роботи).
Кількість використаної теплової енергії визначається:
а) при обліку тепла споживачами з навантаженням, яке
перевищує 2 Гкал/год. - на підставі показників самопишучих
витратомірів у комплекті з самопишучими термометрами та
манометрами;
б) споживачами теплової енергії з навантаженням менше
2 Гкал/год. - на підставі показників підсумовуючих водомірів у
наступних випадках:
- при обліку тепла, що споживається на побутове або технічне
гаряче водопостачання (по температурі води, що підтримується
автоматичним регулятором після підігрівача або точки змішання на
вході в систему гарячого водопостачання);
- при обліку теплової енергії, що споживається на опалення
будівель (по середньоеквівалентному температурному перепаду в
системі опалення за звітний період).
Підприємства, які не укомплектовані необхідними приладами
обліку, тимчасово, до встановлення приладів, обчислюють кількість
витраченої теплової енергії розрахунковим шляхом.
При одержанні теплової енергії від власної котельні - по
витраті палива і середньому коефіцієнту корисної дії і по
укрупнених показниках - питомій тепловій характеристиці будівель.
При визначенні кількості відпускання або споживання теплової
енергії по показниках приладів слід враховувати необхідні
коефіцієнти у відповідності з паспортними даними і перевіреними
свідоцтвами кожного окремого приладу.
Контрольно-вимірювальні прилади, що використовуються для
обліку теплової енергії, повинні щорічно перевірятися у
територіальних органах Державного комітету по стандартизації,
метрології та сертифікації України та мати клеймо державного
повірника за відповідний рік.
При обліку теплової енергії приладами кількість тепла
розраховується як різниця між кількістю тепла, відпущеного по
подаючому трубопроводу, та тепла, повернутого по зворотньому, з
урахуванням кількості тепла, яке міститься у вихідній воді,
використаної для приготування підживлювальної води.
Норми класифікуються за ступенем агрегації на індивідуальні
та групові.
Індивідуальною нормою витрат теплоти та палива на
теплопостачання є планові витрати ресурсів на одиницю об'єму чи
площі конкретної будівлі, або одного споживача (на одиницю витрат)
для гарячого водопостачання.
Груповою нормою витрат теплоти та палива на теплопостачання є
планові витрати ресурсів на одиницю об'єму, площі, одного
споживача по кожному господарському об'єкту. Групова норма
визначається як середньозважена величина відповідних
індивідуальних норм.
До норм витрат палива не повинні входити витрати палива,
викликані відступом від правил технічної експлуатації, режимів
роботи та інші нераціональні затрати:
- на будівництво та капітальний ремонт будов та споруд;
- на монтаж, пуск та наладку нового обладнання котельних;
- на науково-дослідні та експериментальні роботи;
- на збитки при зберіганні та транспортуванні палива.
Витрати палива на ці потреби повинні нормуватися окремо.
Витрати палива та теплової енергії нормуються:
- котельно-пічного палива - в кілограмах умовного палива
(кг у.п.);
- теплової енергії - в ГДж, Гкал.

Примітка. 1 Гкал = 4,187 ГДж, 1 ГДж = 0,239 Гкал.

Загальну кількість теплоти, що виробляється за рік,
визначають як суму корисно використаної теплоти за рік, втрат
теплоти в теплових мережах, витрат теплоти на власні потреби
котельні та втрат теплоти внутрішніми трубопроводами котельні за
цей самий період за формулою (1):

рік рік рік рік рік
Q = Q + Q + Q + Q , (1)
вир к т.м. в.п. вн.гр

рік
де Q - корисно використана теплота за рік, ГДж (Гкал);
к

рік
Q - втрата теплоти в теплових мережах, ГДж (Гкал);
т.м.

рік
Q - витрата теплоти на власні потреби котельні, ГДж
в.п.
(Гкал);

рік
Q - втрата теплоти внутрішніми трубопроводами
вн.гр
котелень, ГДж (Гкал).

Кількість корисно використаної теплоти за рік визначають як
суму теплоспоживання на потреби опалення, вентиляції та гарячого
водопостачання за (формулою (2):

рік рік рік рік
Q = Q + Q + Q , (2)
к о в г.в.

рік
де Q - витрата теплоти на опалення виробничих баз за рік,
о
ГДж (Гкал);

рік
Q - витрата теплоти на вентиляцію виробничих баз за рік,
в
ГДж (Гкал);

рік
Q - витрата теплоти на гаряче водопостачання
г.в.
виробничих баз за рік, ГДж(Гкал).

Кількість відпущеної теплоти за рік визначають як суму
корисно використаної теплоти та втрат в теплових мережах за
формулою (3):

рік рік рік
Q = Q + Q , (3)
від к т.м.

рік
де Q - корисно використана теплота за рік, ГДж (Гкал);
к

рік
Q - втрата теплоти в теплових мережах, ГДж (Гкал).
т.м.

2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ
ЕНЕРГІЇ НА ПОТРЕБИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ
ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Витрати тепла на опалювально-вентиляційні потреби при обліку
теплоносія водоміром (лічильником) визначається за формулою (4):

-3
Q = c * G * дельта t * 10 , (4)
ов в ов ед

де c - питома теплоємність води, ккал/кг*град.C (для
в
розрахунків приймається c = 1);
в

G - витрати води з мережі на системи опалення та вентиляції
ов
за звітний період, куб.м; визначається при обліку водоміром як
різниця показників лічильника водоміру у кінці та на початку
звітного періоду;

дельта t - середньодобовий температурний перепад у
ед
подаючому та зворотньому трубопроводі визначають за формулою (5):

ср ср
дельта t = t + t , (5)
сд 1 2

ср ср
де t , t - середньодобова температура води у подаючому
1 2
та зворотньому трубопроводах, град.C.

Витрати тепла на гаряче водопостачання визначають за формулою
(6):

-3
Q = c * G * (t - t ) * 10 , (6)
г.в. в г.в. г.в. х.в.

де c - питома теплоємність води, ккал/кг*град.C (для
в
розрахунків приймається c = 1);
в

G - кількість води (водопровідної у закритих системах
г.в.
теплопостачання або змішаної мережної - у відкритих), врахованої
сумуючим водоміром (витратоміром) за звітний період, куб.м;

t - температура гарячої води у системі гарячого
г.в.
водопостачання, град.C;

t - температура холодної води, град.C.
х.в.

При організації обліку кількості теплової енергії
лічильниками та термометрами черговий персонал знімає показники
приладів два рази на добу (у 13 год. та 01 год.) та записує
показники у журнал обліку (Додаток А, таблиця А. 1).
За кожну добу проводиться обчислення кількості одержаної
теплової енергії за формулами (4, 6).
По витратах натуральних видів палива підрахунок кількості
теплової енергії, яка одержується та витрачається виконується у
слідуючому порядку:
- визначається калорійний еквівалент переводу натурального
виду палива в умовне К за формулою (7):

р
Q
н
K = ----, (7)
7000

р
де Q - нижча теплотворна здатність натурального палива,
н
ккал/кг;

7000 - теплота згорання 1 кг у.п., ккал/кг.

Нижча теплотворна здатність натурального палива визначається
за формулою (8):
100 - A + W
р г р р
Q = Q + ------------- - 6W (8)
н н 100 р

де A - зольність робочого палива, %;
р

W - вологість робочого палива, %;
р

г
Q - нижча теплотворна здатність горючої маси, ккал/кг.
н

Коли неможливо визначити теплотворну здатність палива одним з
вказаних способів, допускається використання даних сертифікатів
постачальників, а при незначному споживанні палива та відсутності
яких-небудь можливостей для визначення його теплотворної здатності
дозволяється користуватися середніми калорійними еквівалентами
переводу натурального палива в умовне, наведеними в таблиці А.2
(Додаток А).
Перерахунок натурального палива в умовне визначають множенням
кількості натурального палива на відповідний калорійний еквівалент
за формулою (9):

B = B * K, (9)
ум. нат

Кількість одержаної теплової енергії визначається за формулою
(10):

B * 1000
ум.
Q = ----------- (10)
вироблено B
ум.пит.

де B - загальні витрати умовного палива, т;
ум.

B - питомі витрати умовного палива для одержання
ум.пит.
1 Гкал тепла, кг/Гкал;

1000 - коефіцієнт для перерахунку тон у кілограми.

Кількість витраченої теплової енергії на опалення та
вентиляцію виробничих баз визначається по укрупнених показниках -
питомій тепловій характеристиці будівель у слідуючому порядку:
- визначаються максимальні годинні витрати тепла на опалення
виробничих будівель за формулою (11):

г.
Q = q * V (t - t ), (11)
оп. оп. буд. вн. зов.

де q - питома теплова характеристика,
оп
ккал/куб.м*год.*град.C;

V - об'єм будівлі, куб.м;
буд.

t - зовнішня температура приміщення у робочий час,
зов.
град.C;

t - внутрішня температура приміщення у робочий час,
вн.
град.C;

- по годинних витратах теплової енергії на опалення та числу
годин роботи опалення у поточному календарному відрізку часу
(наприклад, рік) визначаються загальні витрати теплової енергії на
опалення за формулою (12):

г.
Q * n * (t - t )
рік оп. д вн. ср.зов. г.
Q = ------------------------------- * Q , (12)
оп. 6 м.
Qг.м., (t - t ) * 10
вн. р.з.

г.
де Q - годинні витрати тепла на опалення, ккал/год.;
оп.

n - кількість днів у опалювальному періоді, д;
д

t - внутрішня температура приміщення у робочий час,
вн.
град.C;

t - середня температура зовнішнього повітря у
ср.зов.
опалювальний період, град.C;

t - розрахункова температура зовнішнього повітря,
р.з.
град.C;

Q - тепловиділення електродвигунами та машинами,
г.м.
Гкал/рік;

Тепловиділення електродвигунами та машинами визначається за
формулою (13):

г. n 6
Q = Сума (1 - ета) * N * 860 * п * m * 10 (13)
м. 1 д

де n - кількість електродвигунів для машин;

ета - коефіцієнт корисної дії електродвигуна;

N - потужність електродвигуна, кВт;

m - кількість годин роботи цеху на добу;

п - кількість днів роботи (без урахування святкових та
д
вихідних), д;

- визначаються годинні витрати тепла на вентиляцію за
формулою (14):
г
Q = q * V * (t - t ), (14)
в вн. буд. вн. зов.

де q - питома теплова характеристика, ккал/м*год.*град.C;
вн.

V - об'єм будівлі, куб.м;
буд.

t - зовнішня температура приміщення у робочий час,
зов.
град.C;

t - внутрішня температура приміщення у робочий час,
вн.
град.С;

- по годинних витратах теплової енергії на вентиляцію та
числу годин роботи вентиляції у даний календарний відрізок часу
(рік, місяць) визначаються загальні витрати теплової енергії на
вентиляцію за формулою (15):

г.
(n - n ) * m * (t - t ) Q
рік д в вн. ср.зов. в
Q = --------------------------------- - ------------- , (15)
в 6 t - t
10 пр. р.з.


де n - кількість днів у опалювальному періоді;
д

n - кількість вихідних днів у опалювальному періоді;
в

m - кількість годин роботи цеху на добу;

t - внутрішня температура приміщення у робочий час,
вн.
град.C;

t - середня температура зовнішнього повітря, град.C;
ср.зов.

t - температура повітря, яке подається у приміщення,
пр.
град.C;

t - розрахункова температура зовнішнього повітря, град.C;
р.з.

г
Q - годинні витрати тепла на вентиляцію, ккал/год;
вн.

- визначаються годинні витрати теплової енергії на гаряче
водопостачання за формулою (16):

г.
Q = c * k * m * q * (t - t ), (16)
г.в. в н сп. г.в. г. х

де c - питома теплоємність води (c = 1);
в
k - коефіцієнт годинної нерівномірності споживання гарячої
н
води (для виробничих баз k = 1);
н

m - розрахункова кількість споживачів;
сп.

q - норма споживання гарячої води, л/год.;
г.в.

t - розрахункова температура гарячої води, град.C;
г.

t - температура води в мережі холодного водопроводу
х
(приймається плюс 5 град.C);

- по годинних витратах теплової енергії на гаряче
водопостачання та кількості годин роботи у даному календарному
відрізку часу визначаються загальні витрати теплової енергії на
гаряче водопостачання за формулою (17):

рік г.
Q = Q * t, (17)
г.в. г.в.

рік
де Q - годинні витрати тепла на потреби гарячого
г.в.
водопостачання, ккал/год.;

t - кількість годин роботи у даному календарному відрізку
часу, год.

Загальні витрати теплової енергії на опалення, вентиляцію та
гаряче водопостачання на опалювальний період визначаємо за
формулою (18):

рік рік рік рік
Q = Q + Q + Q , (18)
заг. оп. в. г.в.

рік
де Q - річні загальні витрати теплової енергії на
оп.
опалення, Гкал/рік;

рік
Q - річні загальні витрати теплової енергії на
в.
вентиляцію, Гкал/рік;

рік
Q - річні загальні витрати теплової енергії на гаряче
г.в.
водопостачання, Гкал/рік.


ДОДАТОК А
(рекомендований)


ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
добових витрат по даних гарячоводяних
водомірів та термометрів


Таблиця А.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата |Показники водоміру,|Витрати|Температура води у подаючому|Температура води у зворотньому| Кількість |
| | куб.м |води за| трубопроводі, град.C, | трубопроводі, град.C, | відпущеної |
| |-------------------| добу, | протягом доби | протягом доби |теплоенергії,|
| | Наступні|Попередні| куб.м |----------------------------+------------------------------| Гкал |
| | | | |13 год.|01 год. | середня | 13 год.| 01 год. | середня | |
| | | | | | |температура| | |температура| |
|---------+---------+---------+-------+-------+--------+-----------+--------+---------+-----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------+---------+---------+-------+-------+--------+-----------+--------+---------+-----------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+-------+-------+--------+-----------+--------+---------+-----------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+-------+-------+--------+-----------+--------+---------+-----------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
|---------+---------+---------+-------+-------+--------+-----------+--------+---------+-----------+-------------|
| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Середні калорійні еквіваленти
переводу натурального палива в умовне

(Типова регіональна методика нормування витрат
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному
виробництві, затверджена наказом
Держкоменергозбереження від 14.02.2003 р. N 16)


Таблиця А.2

-----------------------------------------------------------------------
| Види горючих матеріалів | Нижча теплотворна | Тепловий |
| | здатність Q |еквівалент E |
| | н | н|
| |-------------------------| |
| | ккал/кг для|КДж/кг (для | |
| |гор. газів -|гор. газів -| |
| | ккал/куб.м | ккал/куб.м | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Тверде паливо |
|---------------------------------------------------------------------|
|Дрова | 1862 | 7794 | 0,266 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Деревина (суміш), у тому| 50 | 2010 | 8400 | 0,29 |
|числі вологістю, % | | | | |
|------------------------+----+------------+------------+-------------|
| - " - | 40 | 2870 | 12000 | 0,41 |
|------------------------+----+------------+------------+-------------|
| - " - | 30 | 3000 | 12580 | 0,43 |
|------------------------+----+------------+------------+-------------|
|Торф (суміш), у тому | 50 | 2030 | 8500 | 0,29 |
|числі вологістю, % | | | | |
|------------------------+----+------------+------------+-------------|
| - " - | 40 | 2680 | 1300 | 0,38 |
|------------------------+----+------------+------------+-------------|
| - " - | 30 | 3580 | 15000 | 0,51 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Українське буре вугілля | 1700 | 7120 | 0,243 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Буре вугілля | 2510 | 10500 | 0,36 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Український буро-вугільний | 4110 | 17200 | 0,587 |
|брикет | | | |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Донецьке вугілля: | | | |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Вугільний промпродукт і шлам | 4458 | 18664 | 0,637 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Антрацит штиб і шлам | 5815 | 24350 | 0,831 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Антрацит рядовий | 5830 | 24410 | 0,833 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Антрацит крупних сортів | 6858 | 28714 | 0,980 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Кам'яне вугілля | 5970 | 25000 | 0,85 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Львівсько-Волинське вугілля | 5530 | 23150 | 0,79 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Коксовий дріб'язок | 6157 | 25780 | 0,88 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Кокс металургійний | 6400 | 26800 | 0,91 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Деревинне вугілля | 6800 | 28400 | 0,97 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Антрацити | 6090 | 25500 | 0,87 |
|---------------------------------------------------------------------|
| 2. Рідке паливо |
|---------------------------------------------------------------------|
|Мазут топковий | 10218 | 42780 | 1,46 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Мазут флотський | 10287 | 43070 | 1,47 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Моторне паливо | 10008 | 41900 | 1,43 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Дизельне пальне | 10150 | 42490 | 1,45 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Пічне паливо побутове | 10150 | 42490 | 1,45 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Бензин | 10200 | 42850 | 1,46 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Бензин автомобільний та | 10430 | 43660 | 1,49 |
|авіаційний | | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| 3. Горючі гази, в тому числі штучні: |
|---------------------------------------------------------------------|
|Природний газ | 8500 | 35600 | 1,16-1,21 |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Зріджений газ (технічний | 22400 | 93750 | 3,2 |
|пропан) | | | |
|-----------------------------+------------+------------+-------------|
|Зріджений газ (технічний | 29100 | 122000 | 4,16 |
|бутан) | | | |
-----------------------------------------------------------------------


Питомі норми витрат умовного палива
на виробництво одиниці теплоти, т нормальної пари

(згідно з КТМ204 України 244-94, затвердженими
Держжитлокомунгоспом України 14.12.93 р.)


Таблиця А.3

------------------------------------------------------------------
|К.К.Д. котла| Питома витрата палива |
| |---------------------------------------------------|
| | кг у.п. на 1 ГДж | кг у.п. на 1 г |
| | (1 Гкал) теплоти | нормальної пари |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 50 | 68,2 (285,6) | 182,80 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 51 | 66,8 (280,0) | 179,21 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 52 | 65,6 (274,6) | 175,76 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 53 | 64,3 (269,4) | 172,45 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 54 | 63,1 (264,4) | 169,25 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 55 | 62,0 (269,6) | 166,18 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 56 | 60,9 (255,0) | 163,21 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 57 | 59,8 (250,5) | 160,35 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 58 | 58,8 (246,2) | 157,58 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 59 | 57,9 (242,3) | 154,91 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 60 | 56,8 (238,0) | 152,33 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 61 | 55,9 (234,1) | 149,33 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 62 | 55,0 (230,3) | 147,41 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 63 | 54,1 (226,7) | 145,07 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 64 | 53,3 (223,7) | 142,81 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 65 | 52,5 (219,7) | 140,61 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 66 | 51,7 (216,4) | 138,48 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 67 | 50,9 (213,1) | 136,41 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 68 | 50,1 (210,0) | 134,41 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 69 | 49,4 (207,0) | 132,46 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 70 | 48,7 (204,0) | 130,57 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 71 | 48,0 (201,1) | 128,73 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 72 | 47,4 (198,3) | 126,94 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 73 | 46,7 (195,6) | 125,2 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 74 | 46,1 (193,0) | 123,51 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 75 | 45,5 (190,4) | 121,86 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 76 | 44,9 (187,9) | 120,26 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 77 | 44,3 (185,5) | 118,7 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 78 | 43,7 (183,1) | 117,17 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 79 | 43,2 (180,8) | 115,69 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 80 | 42,6 (178,5) | 114,25 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 81 | 42,1 (176,3) | 112,83 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 82 | 41,6 (174,1) | 111,46 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 83 | 41,1 (172,0) | 110,12 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 84 | 40,6 (170,0) | 108,8 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 85 | 40,1 (168,0) | 107,52 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 86 | 39,6 (166,0) | 106,27 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 87 | 39,2 (164,1) | 105,05 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 88 | 38,8 (162,3) | 103,86 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 89 | 38,3 (160,5} | 102,69 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 90 | 37,9 (158,7) | 101,55 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 91 | 37,5 (156,9) | 100,43 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 92 | 37,1 (155,2) | 99,34 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 93 | 36,7 (153,6) | 98,27 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 94 | 36,3 (151,9) | 97,23 |
|------------+--------------------------+------------------------|
| 95 | 35,9 (150,3)6 | 96,21 |
------------------------------------------------------------------


ПИТОМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
витрат теплової енергії на опалення
та вентиляцію будівель

(згідно з КТМ 204 України 244-94, затвердженими
Держжитлокомунгоспом України 14.12.93 р.)


Таблиця А.4

-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва цеху, будівлі, |Об'єм будівлі,| Питома теплова характеристика |
|п/п| споруди | тис.куб.м |(ккал/куб.м*год.*град.С) розрахункова|
| | | |-------------------------------------|
| | | |на опалення, q | на вентиляцію, q |
| | | | on.| в.|
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 1 |Механоскладальні, | 5 - 10 | 0,55 - 0,45 | 0,40 - 0,25 |
| |механічні, слюсарні цехи| >10 | 0,40 | 0,15 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 2 |Цехи металоконструкцій | до 10 | 0,45 | 0,65 |
| | | >10 | 0,38 | 0,53 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 3 |Ковальські цехи | до 10 | 0,35 | 0,65 |
| | | >10 | 0,30 | 0,60 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 4 |Термічні цехи | до 5 | 0,40 | 1,20 |
| | | 5 - 10 | 0,30 | 1,00 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 5 |Гальванічні цехи | до 2 | 0,65 | 5,0 |
| | | 2 - 5 | 0,55 | 3,5 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 6 |Ремонтні цехи | до 5 | 0,60 | 0,23 |
| | | 5 - 10 | 0,6 - 0,5 | 0,2 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 7 |Котельні | 2 - 5 | 0,1 | 0,3 - 0,5 |
| | | 5 - 10 | 0,1 | 0,3 - 0,5 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 8 |Гаражі | до 2 | 0,7 | - |
| | | 3 | 0,6 | - |
| | | 5 | 0,55 | 0,7 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 9 |Насосні станції | до 0,5 | 0,85 | - |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 10|Лабораторії | до 5 | 0,37 | 1,0 |
| | | 10 | 0,35 | 0,95 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 11|Склади хімічних речовин,| до 1 | 0,8 | - |
| |фарб | 1 - 2 | 0,75 - 0,65 | - |
| | | 2 - 5 | 0,65 - 0,6 | 0,6 - 0,45 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 12|Адміністративні будівлі | до 5 | 0,43 | 0,1 |
| | | 10 | 0,38 | 0,09 |
| | | 15 | 0,39 | 0,08 |
|---+------------------------+--------------+-----------------+-------------------|
| 13|Житлові будинки | до 3 | 0,42 | - |
| | | 5 | 0,38 | - |
| | | 10 | 0,33 | - |
| | | 15 | 0,31 | - |
-----------------------------------------------------------------------------------


Норми витрат теплоти на опалення та вентиляцію
будівель в ГДж (Гкал) на 1 куб.м будов
на опалювальний період


Таблиця А.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Адміністративні споруди |
| областей |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Об'єм споруд по зовнішньому обміру, тис.куб.м |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | До 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | Понад 15 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Споруджених |
|-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------|
| |до 1980 р.|З 1981 р. |до 1980 р.|з 1981 р. |до 1980 р.|З 1981 р. |до 1980 р.|з 1981 р.|
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Республіка Крим | 0,142 | 0,214 | 0,126 | 0,209 | 0,117 | 0,214 | 0,121 | 0,205 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,034 | 0,051 | 0,030 | 0,050 | 0,028 | 0,051 | 0,029 | 0,049 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Вінницька | 0,201 | 0,318 | 0,180 | 0,314 | 0,163 | 0,322 | 0,172 | 0,310 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,048 | 0,076 | 0,043 | 0,075 | 0,039 | 0,077 | 0,041 | 0,074 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Волинська | 0,193 | 0,301 | 0,172 | 0,297 | 0,155 | 0,306 | 0,163 | 0,293 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,046 | 0,072 | 0,041 | 0,071 | 0,037 | 0,073 | 0,039 | 0,070 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Дніпропетровська | 0,180 | 0,288 | 0,161 | 0,284 | 0,146 | 0,292 | 0,153 | 0,285 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,043 | 0,069 | 0,038 | 0,068 | 0,035 | 0,070 | 0,037 | 0,068 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Донецька | 0,197 | 0,314 | 0,176 | 0,31 | 0,159 | 0,318 | 0,167 | 0,310 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,075 | 0,042 | 0,074 | 0,038 | 0,076 | 0,040 | 0,074 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Житомирська | 0,197 | 0,314 | 0,176 | 0,31 | 0,159 | 0,318 | 0,172 | 0,306 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,075 | 0,042 | 0,074 | 0,038 | 0,076 | 0,041 | 0,073 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Закарпатська | 0,155 | 0,243 | 0,138 | 0,239 | 0,126 | 0,243 | 0,134 | 0,234 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,037 | 0,058 | 0,033 | 0,057 | 0,030 | 0,058 | 0,032 | 0,056 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Запорізька | 0,176 | 0,281 | 0,155 | 0,276 | 0,142 | 0,285 | 0,151 | 0,272 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,042 | 0,067 | 0,037 | 0,066 | 0,034 | 0,068 | 0,036 | 0,069 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Івано-Франківська| 0,188 | 0,297 | 0,167 | 0,293 | 0,151 | 0,301 | 0,159 | 0,289 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,045 | 0,071 | 0,040 | 0,070 | 0,036 | 0,072 | 0,038 | 0,069 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Київська | 0,197 | 0,31 | 0,172 | 0,306 | 0,159 | 0,318 | 0,167 | 0,306 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,074 | 0,041 | 0,073 | 0,038 | 0,076 | 0,040 | 0,073 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Кіровоградська | 0,193 | 0,306 | 0,172 | 0,301 | 0,155 | 0,31 | 0,163 | 0,301 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,046 | 0,073 | 0,041 | 0,072 | 0,037 | 0,074 | 0,039 | 0,072 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Луганська | 0,184 | 0,301 | 0,163 | 0,297 | 0,151 | 0,306 | 0,159 | 0,293 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,044 | 0,072 | 0,039 | 0,071 | 0,036 | 0,073 | 0,038 | 0,07 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Львівська | 0,201 | 0,314 | 0,176 | 0,306 | 0,163 | 0,314 | 0,172 | 0,301 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,048 | 0,075 | 0,042 | 0,073 | 0,039 | 0,075 | 0,041 | 0,072 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Миколаївська | 0,163 | 0,26 | 0,146 | 0,255 | 0,134 | 0,26 | 0,138 | 0,251 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,039 | 0,062 | 0,035 | 0,061 | 0,032 | 0,062 | 0,033 | 0,060 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Одеська | 0,172 | 0,264 | 0,151 | 0,26 | 0,138 | 0,264 | 0,147 | 0,251 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,041 | 0,063 | 0,036 | 0,062 | 0,033 | 0,063 | 0,035 | 0,060 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Полтавська | 0,209 | 0,322 | 0,18 | 0,318 | 0,163 | 0,327 | 0,176 | 0,385 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,050 | 0,077 | 0,043 | 0,076 | 0,039 | 0,078 | 0,042 | 0,092 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Рівненська | 0,197 | 0,31 | 0,176 | 0,306 | 0,159 | 0,314 | 0,167 | 0,301 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,074 | 0,042 | 0,073 | 0,038 | 0,075 | 0,040 | 0,072 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Сумська | 0,214 | 0,343 | 0,188 | 0,339 | 0,172 | 0,352 | 0,184 | 0,335 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,051 | 0,082 | 0,045 | 0,081 | 0,041 | 0,084 | 0,044 | 0,080 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Тернопільська | 0,197 | 0,31 | 0,172 | 0,306 | 0,159 | 0,314 | 0,167 | 0,301 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,074 | 0,041 | 0,073 | 0,038 | 0,075 | 0,040 | 0,072 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Харківська | 0,214 | 0,331 | 0,184 | 0,327 | 0,167 | 0,335 | 0,176 | 0,394 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,051 | 0,079 | 0,044 | 0,078 | 0,040 | 0,080 | 0,042 | 0,094 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Херсонська | 0,167 | 0,26 | 0,147 | 0,255 | 0,134 | 0,264 | 0,142 | 0,251 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,040 | 0,062 | 0,035 | 0,061 | 0,032 | 0,063 | 0,034 | 0,060 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Хмельницька | 0,197 | 0,314 | 0,176 | 0,31 | 0,159 | 0,318 | 0,167 | 0,306 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,075 | 0,042 | 0,074 | 0,038 | 0,076 | 0,040 | 0,073 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Черкаська | 0,197 | 0,314 | 0,176 | 0,31 | 0,159 | 0,318 | 0,167 | 0,306 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,075 | 0,042 | 0,074 | 0,038 | 0,076 | 0,040 | 0,073 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Чернівецька | 0,184 | 0,289 | 0,163 | 0,285 | 0,151 | 0,293 | 0,159 | 0,281 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,044 | 0,069 | 0,039 | 0,068 | 0,036 | 0,070 | 0,038 | 0,067 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|Чернігівська | 0,214 | 0,327 | 0,180 | 0,322 | 0,167 | 0,331 | 0,176 | 0,39 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,051 | 0,078 | 0,043 | 0,077 | 0,040 | 0,079 | 0,042 | 0,093 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|м. Київ | 0,197 | 0,31 | 0,172 | 0,189 | 0,159 | 0,318 | 0,167 | 0,306 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,047 | 0,074 | 0,041 | 0,073 | 0,038 | 0,076 | 0,040 | 0,073 |
|-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|м. Севастополь | 0,126 | 0,188 | 0,113 | 0,18 | 0,1 | 0,184 | 0,105 | 0,176 |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 0,030 | 0,045 | 0,027 | 0,043 | 0,024 | 0,044 | 0,025 | 0,042 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


НОРМИ
припустимих температур у робочій зоні виробничих
приміщень, допоміжних жилих та громадських спорудах
(згідно з СНиП 2.04.05.-91)


Таблиця А.6

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування споруд та | Температура | Температура |
|п/п | цехів | повітря у | повітрі поза |
| | | робочі зоні, | постійних |
| | | град.С | робочих місць, |
| | | | град.С |
|----+--------------------------+---------------+----------------|
| 1 |Механоскладальні, | 15 - 20 | 13 - 20 |
| |механічні та слюсарні | | |
|----+--------------------------+---------------+----------------|
| 2 |Ремонтні | 15 - 20 | 13 - 20 |
|----+--------------------------+---------------+----------------|
| 3 |Гаражі | 15 - 20 | 13 - 20 |
|----+--------------------------+---------------+----------------|
| 4 |Склади | 15 - 20 | 13 - 20 |
|----+--------------------------+---------------+----------------|
| 5 |Побутові та | 18 - 22 | - |
| |адміністративно-допоміжні | | |
| |приміщення | | |
------------------------------------------------------------------


РОЗРАХУНКОВІ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ
(згідно з СНиП 2.04.05-91 та СНиП 2.01.01-82)


Таблиця А.7

------------------------------------------------------------------
| Найменування областей | Тривалість | Середня |Розрахункова|
| та населених пунктів |опалювального| температура |температура |
| | сезону, д | зовнішнього |зовнішнього |
| | | повітря, |повітря для |
| | | град.С | розрахунку |
| | | |опалення та |
| | | |вентиляції, |
| | | | град.С |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Вінницька область | | | -21 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Вінниця | 189 | -1,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Жмеринка | 188 | -1,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Могилів-Подільський | 171 | 0,2 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Луганська область | 180 | -1,6 | -25 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Луганськ | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Дніпропетровська | 175 | -1,0 | -25 |
|область | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Дніпропетровськ | 178 | -0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Кривий Ріг | 171 | -0,8 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Нікополь | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Донецька область | | | -23 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Амвросієвка | 180 | -1,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Донецьк | 183 | -1,8 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Маріуполь | 177 | -0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Слов'янськ | 181 | -1,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Житомирська область | | | -23 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Житомир | 192 | -0,8 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Коростень | 194 | -1,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Новоград-Волинський | 192 | -0,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Закарпатська область | | | -18 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Берегово | 153 | +1,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Ужгород | 162 | +1,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Хуст | 164 | +0,2 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Запорізька область | | | -23 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Бердянськ | 168 | 0,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Запоріжжя | 176 | -0,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Мелітополь | 169 | 0,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Івано-Франківська | | | -23 |
|область | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Івано-Франківськ | 184 | -0,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Київська область | | | -21 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Біла Церква | 188 | -1,2 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Київ | 187 | -1,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Кіровоградська область | | | -21 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Олександрія | 181 | -1,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Республіка Крим | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Воронки | 164 | +1,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Джанкой | 160 | +1,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Євпаторія | 149 | +2,4 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Керч | 153 | +2,2 | -15 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Красногвардійське | 156 | +1,4 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Севастополь | 137 | +4,4 | -11 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Сімферополь | 158 | +1,9 | -16 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Судак | 142 | +3,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Феодосія | 144 | +2,9 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Ялта | 126 | +5,2 | -6 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Львівська область | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Дрогобич | 186 | +0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Львів АМСГ | 191 | -0,2 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Львів. політехн. ін-т | 183 | +0,3 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Самбір | 184 | +0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Стрій | 184 | +0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Миколаївська область | | | -19 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Миколаїв | 166 | +0,4 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Первомайськ | 175 | -0,4 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Одеська область | | | -14 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Ізмаїл | 153 | +1,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Котовськ | 178 | -0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Одеса | 168 | +0,8 | -18 |
|(агрометеостанція) | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Одеса (обсерваторія) | 165 | +1,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Полтавська область | | | -22 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Кременчук | 180 | -0,9 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Миргород | 188 | -1,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Полтава | 187 | -1,9 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Рівненська область | | | -21 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Дубно | 188 | 0,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Рівне | 191 | -0,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Сарни | 190 | -0,4 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Сумська область | | | -23 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Конотоп | 193 | -2,2 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Суми | 195 | -2,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Шостка | 196 | -2,3 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Тернопільська область | | | -21 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Тернопіль | 190 | -0,5 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Харківська область | | | -23 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Ізюм | 182 | -1,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Куп'янськ | 188 | -2,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Харків | 189 | -2,1 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Херсонська область | | | -18 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Генічеськ | 163 | +0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Каховка | 170 | 0,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Скадовськ | 154 | +1,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Херсон | 167 | +0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Хмельницька область | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Кам'янець-Подільський | 180 | -0,3 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Хмельницький | 191 | -0,6 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Черкаська область | | | -21 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Золотоноша | 185 | -1,4 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Умань | 186 | -1,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Черкаси | 189 | -1,0 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Чернігівська область | | | -22 |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Ніжин | 192 | -1,8 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Прилуки | 192 | -1,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Чернігів | 191 | -1,7 | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Чернівецька область | | | |
|-----------------------+-------------+-------------+------------|
|Чернівці | 179 | -0,2 | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Для населених пунктів, розрахункова температура
зовнішнього повітря яких відсутня у додатку, дозволяється приймати
розрахункову температуру, вказаного для ближчого пункту, якщо
географічні та кліматичні умови місцевості приблизно однакові.


НОРМИ ВИТРАТ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
у побутових приміщеннях підприємств

(Типова регіональна методика нормування витрат
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному
виробництві, затверджена наказом
Держкоменергозбереження від 14.02.2003 р. N 16)


Таблиця А.8

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Од. виміру| Кількість | Примітка |
|--------------------+----------+---------------+----------------|
|Для душових | л/год. | 270 |Температура |
|--------------------+----------+---------------|гарячої води |
|Для кранів | л/1 чол. | 50 |+65 град.С |
------------------------------------------------------------------


ДОДАТОК Б
(рекомендований)


Приклад розрахунку витрат теплової енергії
на обігрів (опалення і вентиляцію) та гаряче
водопостачання ремонтної майстерні
Вихідні дані:

Ремонтна майстерня розташована в одній із філій
ДП "Івано-Франківський облавтодор".
Об'єм майстерні (по зовнішніх вимірах) 6500 куб.м.
В майстерні встановлено електрообладнання:
- 3 електродвигуни потужністю по 2,5 кВт;
- 2 електродвигуни потужністю по 1,2 кВт;
- 1 електродвигун потужністю 10,0 кВт;
- 5 електродвигунів потужністю по 1,7 кВт.
Коефіцієнт корисної дії кожного електродвигуна складає:
ета = 0,8.
В побутовому приміщенні встановлено 3 душових сітки та
5 кранів гарячої води.
Кількість годин роботи душових - 260 год.
Кількість годин роботи кранів - 150 год.
Ремонтна майстерня працює в одну зміну (8 год.) 260 днів.
Кількість працюючих - 15 чол.
Потрібно визначити кількість теплової енергії на опалення,
вентиляцію та гаряче водопостачання ремонтної майстерні.

Рішення.
1 Розраховуємо максимальні годинні витрати теплової енергії
на опалення за формулою (11). Для ремонтної майстерні об'ємом
6500 куб.м з таблиці А.4 (Додаток А) виписуємо питому теплову
характеристику на опалення (q );
оп.

q = 0,45 ккал/куб.м*год.*град.C
оп

з таблиці А.6 - температуру повітря у робочій зоні (t ):
вн.

t = 16 град.C
вн

з таблиці А.7 - для населених пунктів Івано-Франківської
області розрахункова температура зовнішнього повітря для
розрахунку опалення прийнята:

t = -23 град.С.
зов.

Дані підставляємо в формулу (11) і визначаємо годинні витрати
теплової енергії:

г
Q = 0,45 * 6500 * [16 - (-23)] = 114075 ккал/год.
оп

2 Розраховуємо загальні витрати теплової енергії на опалення
за формулами (12 та 13), для чого з таблиці А.7 (Додатка А)
виписуємо середню температуру зовнішнього повітря (t ) для
зов.
населених пунктів Івано-Франківської області, яка прийнята:
t = -0,1 град.C та тривалість опалювального сезону:
зов.
n = 184 доби.
д

Дані підставляємо в формулу (12) та проводимо підрахунки:

рік 114075*184*8*[16 - (0,01)]
Q = -------------------------- -
оп. 6
16 - (-23) * 10


(1 - 0,8)*(2,5*3 + 1,2*2 + 10,0*1 + 1,7*5)*860*(184 - 32)*8
- ----------------------------------------------------------- =
6
10

= 63,4 Гкал/рік

3 Розраховуємо максимальні годинні витрати теплової енергії
на вентиляцію за формулою (14), для чого з таблиці А.4 (Додаток А)
виписуємо питому теплову характеристику на вентиляцію (q ) для
в
ремонтної майстерні об'ємом 6500 куб.м:

q = 0,25 ккал/куб.м * год.* град.C,
в

з таблиці А.6 - температуру повітря у робочі зоні (t ):
вн.
t - 16 град.С,
вн.

з таблиці А.7 - для населених пунктів Івано-Франківської
області температура зовнішнього повітря прийнята:

t = -23 град.C.
зов.

Дані підставляємо в формулу (14) і розраховуємо максимальні
годинні витрати теплової енергії на вентиляцію:
г
Q = 0,25 * 6500 * [16 - (-23)] = 63375 ккал/год.
в.

4 Розраховуємо загальні витрати теплової енергії на
вентиляцію за формулою (15):

рік (184 - 32) * 8 * [16 - (-0,1)] 63375
Q = ------------------------------ х ---------- =
в 6 16 - (-23)
10

= 3,2 Гкал/рік

5 Розраховуємо годинні витрати теплової енергії на гаряче
водопостачання за формулою (16), для чого з таблиці А.8
(Додаток А) виписуємо норму споживання гарячої води та температуру
гарячої води (по санітарних нормах).
Дані підставляємо в формулу (16) і визначаємо:

г
Q = 1 * 1 * 270 + 15 * 50 * (65 - 5) = 1020 ккал/год.
г.в.

6 Розраховуємо загальні витрати теплової енергії на гаряче
водозабезпечення за формулою (17):

рік
Q = 1020 * 260 = 265200 ккал/рік
г.в.

7 Визначаємо загальні витрати теплової енергії на опалення,
вентиляцію та гаряче водопостачання за опалювальний період за
формулою (18):

рік
Q = 63,4 + 3,2 + 0,3 = 66,9 Гкал
заг.

3. ВИСНОВКИ

Впровадження науково-дослідної роботи по розрахунку норм
витрат теплової енергії на обігрів будівель виробничих баз
дорожніх підприємств дозволить:
- забезпечити підприємства галузі науково-технічною
документацією з розрахунку норм витрат теплової енергії;
- підвищити відповідальність посадових осіб підприємства за
економне використання енергоресурсів;
- поліпшити достовірність статистичної інформації з витрат
енергоресурсів підприємствами галузі;
- зменшити відсоток ненормованої продукції, яка становити по
галузі більше 15% при нормі 5%;
- виявити по підприємствах галузі резерви економії теплової
енергії;
- проводити моніторинг та аналіз споживання теплової енергії
підприємствами галузі.
Економічна ефективність від впровадження даної розробки може
становити 10-15% від об'єму енергоспоживання.

4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Тепловые сети.

Міжгалузеві норми витрат палива для
опалювальних котлів, які експлуатуються в
Україні, затверджені наказом
Держкоменергозбереження від 07.05.2001 р.
N 46 ( z0688-01 ).

СНиП 2.04.07-86 Основні положення з нормування питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів у суспільному
виробництві, затверджені наказом
Держкоменергозбереження від 22.10.2002 р.
N 112 ( z0878-02 ).

Типова регіональна методика нормування
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів
у суспільному виробництві, затверджена
наказом Держкоменергозбереження від
14.02.2003 р. N 16.

Норми та вказівки по нормуванню витрат палива
та теплової енергії на опалення житлових та
громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні
КТМ 204 України 244-94.